خیابان ملاصدرا، بالاتر از میدان شیخ بهایی،  بن بست مسعود، پلاک 2، واحد 19

خیابان ملاصدرا، بالاتر از میدان شیخ بهایی،  بن بست مسعود، پلاک 2، واحد 19

اصول و مراحل کامل طراحی یک پارک

برای طراحی پارک باید دقت داشته باشیم که اصولا پارک ها از اجزای مختلفی از قبیل فضاهای سبز، مبلمان و تجهیزات و کفپوش ها تشکیل می شوند که در مراحل طراحی بایستی به اصول و ضوابط هر کدام از آن ها توجه کرد. در پروژه های طراحی پارک های مختلف، طراحی فرایند گسترده ای است که مراحل زیادی را در برمی گیرد. با هم این مراحل طراحی پارک را مرور کرده و به ضوابط اجرایی آن می پردازیم.

طراحی پارک امروزه تنها شامل طراحی فرم، عملکرد، ساختار و حتی فضا نمی شود، بلکه پارک ها محل تجلی تجربه مردم، زندگی موجودات، فرایندهای خود سازمان دهنده طبیعت  و توامندسازی استفاده کنندگان است. تاکنون ضابطه و الگوی مشخصی که کاربری ها و عملکرد فضاها را در پارک ها مشخص کند تعیین نگردیده است. در چنین شرایطی تعیین اصول و ضوابط مشخصی برای طراحی پارک ها می تواند پاسخگوی بسیاری از کاستی های موجود باشد، تا با تعیین چارچوب کلی پارک های شهری، امکان بهسازی پارک های شهری هم فراهم شود.