خیابان ملاصدرا، بالاتر از میدان شیخ بهایی،  بن بست مسعود، پلاک 2، واحد 19

خیابان ملاصدرا، بالاتر از میدان شیخ بهایی،  بن بست مسعود، پلاک 2، واحد 19

نمونه پروژه‌ها

نام پروژه‌ها

1.مجتمع کارخانجات شیان و پارک

2.ایجاد معابر شهرک قیام دشت

3.سالن چند منظوره آیت‌الله سعیدی

4.ایستگاه زباله دارآباد 

5.کانال خیابان امیرسلیمانی

6.پارک فتح

7.پارک خیابان بهنود

8.پارک سهند

9.محوطه سازی و آسفالت محوطه اداره برق سعادت آباد 

10.لکه‌گیری و مرمت نوار حفاری سازمان آب منطقه غرب تهران 

11.لکه گیری و مرمت نوار حفاری مخابرات منطقه 6

12.آسفالت و لکه‌گیری نواحی 2  و 4 منطقه 18 شهرداری تهران 

13.ساماندهی و بازسازی مراکز فرهنگی، هنری منطقه 18 شهرداری تهران 

14.ساخت سرعتگیر آسفالتی در منطقه 3 تهران

15.جدول‌بندی و نهرسازی منطقه 18 شهرداری تهران 

16.لکه‌گیری و روکش اساسی آسفالت معابر منطقه 18 شهرداری تهران 

17.روکش اساسی  آسفالت معابر منطقه 18 شهرداری تهران 

18.جدول بندی  و  نهرسازی منطقه 18 شهرداری تهران

19.لکه گیری و روکش  اساسی آسفالت معابر منطقه 18 شهرداری تهران 

20.فرهنگی، هنری منطقه 18 شهرداری تهران

21.جدول‌بندی معابر شهر قرچک

22.لکه‌گیری و روکش اساسی آسفالت معابر منطقه 18 شهرداری تهران 

23.جدول‌بندی و نهرسازی پارک‌ها در سطح منطقه 18 شهرداری تهران 

24.جدول‌بندری، زیرسازی و  آسفالت دانشگاه شهید بهشتی 

25.بازسازی شعب بانک تجارت 

26.جدول‌بندی  و نهرسازی و کانیوبندی در سطح  ناحیه 3

27.جدولبندی و نهرسازی و کانیوبندی در سطح ناحیه 5

28.جدول‌بندی و نهرسازی و کانیوبندی در سطح ناحیه 2 

29 پیاده رو سازی و جدول‌بندی و  نهرسازی و کانیوبندی در سطح منطقه 18

30.جدول‌بندی و نهرسازی در سطح ناحیه 2 شهرداری منطقه 18 تهران 

31.جدول‌بندی و نهرسازی در سطح ناحیه 3 شهرداری منطقه 18 تهران

32.جدول‌بندی و نهرسازی در سطح ناحیه 5 شهرداری منطقه 18 تهران 

33.ساماندهی دیواره‌های سیبدار با استفاده از deltalok